Ochrana osobných údajů

Provozovatel tímto otevřeně informuje jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES.

Provozovatel

Style section s.r.o.
K Nouzovu 2181/1
143 00 Praha-Komořany
IČ: 04564367
DIČ: CZ04564367
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 249463.

Emailový kontakt: info@czech-craft.eu.

Jaké osobní údaje zpracovávate?

Při hlasování zaznamenáváme tyto osobní údaje:

 • herní přezdívka (nick)
 • hash IP adresy uživatele

Při registraci zaznamenáváme tyto osobní údaje:

 • uživatelské jméno (login)
 • emailová adresa

Z jakých zdrojů osobní údaje pochádzají?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte při registraci nebo během hlasování. IP adresu získáváme z Vašeho internetového připojení.

Na co se používají získané osobní údaje?

Osobní údaje používáme k identifikaci uživatele při přihlašování a ochranu proti zneužívání hlasovacího systému během hlasování.

Jak dlouho uchováváte moje údaje?

Údaje získané během hlasování se uchovávají po dobu max. 24 měsíců. Údaje získané během registrace se uchovávají až po deaktivaci uživatelského účtu.

Kdo má přístup k mým osobním údajům?

K vašim osobním údajům mě přístup pouze provozovatel. Pouze herní nick se posílá jednotlivým serverům, které díky němu mohou identifikovat hlasujícího a odměnit ho. Ostatní osobní údaje se neposkytují třetím stranám ani nedochází k přenosu do zemí mimo EHP.

Práva dotčené osoby

 1. právo na přístup k osobním údajům, které se jí týkají,
 2. právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají,
 3. právo výmaz osobních údajů, které se jí týkají,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká,
 6. právo na přenositelnost osobních údajů,
 7. právo kdykoliv svůj udělen souhlas na zpracování osobních údajů,
 8. právo podat stížnost orgánu dozoru.
Banner