Návody - ukázka služeb Server Listu a jak je použít

Malý status obrázek

Malý obrázek, který má za úkol informovat navštěvníky o aktuální pozici na server listu. Vhodné je také zvolit obrázek jako přímý odkaz pro hlasování na našem server listu a pomoci tak serveru se dostat na přední příčky.
Syntaxe: https://czech-craft.eu/scripts/images/position-banner.php?id=XX , kde XX je ID Vašeho serveru.


API - získávání dat

Dále je možné použít v odkazu pro hlasovní navíc proměnnou User ( /vote?id=1&user=Karel ). Vhodné pro různé soutěže co hlas to odměna ve hře apod. Příklad - hráč bude přihlášen na Vašich stránkach pod nickem Karel, po kliknutí na tento odkaz a správném zahlasovaní se zaznamená jeho nick,čas hlasování a IP. Tyto a další údaje se dají získat pomocí API v podobě JSONu. V současné době podporujeme tyto typy:

  • ?id=id&type=votes_list - plný seznam hlasů (jméno, IP, datum)
  • ?id=id&type=votes_list_user&user=Karel - seznam hlasů hráče (IP, datum)
  • ?id=id&type=votes_in_all - statistiky příbytku hlasů po dobu 60 dnů
  • ?id=id&type=votes_in - statistiky příbytku hlasů
  • ?id=id&type=votes_out - statistiky úbytku hlasů
  • ?id=id&type=votes_total - statistiky celkového počtu hlasů
  • ?id=id&type=position - získá aktuální pozici serveru
Příklad: https://www.czech-craft.eu/scripts/api/api.php?id=2&type=votes_list
Pro využití API je nutné mít server nastavený na nový systém. Staré XML soubory nejsou a nebudou k dispozici.


Systém hlasování

Každý hlas má platnost 30 dnů, poté se sám smaže. Předcházíme tím tak nefer naválovému hlasování a dáváme tak šanci i nově příchozím se dostat na první příčky při poctivém hlasování!
Pro server, který nikdo nebude hlasovat po dobu 30-ti dnů bude automaticky smazán!


NuVotifier - proč ho využít ?

Spousta z Vás, majitelů serverů by jste rádi nějako motivovali hráče k hlasování. Často je typický hráč dost nevděčný vůči serveru. Zejména nedocení, že si někdo dal čas k vytvoření serveru kde hraje (pravděpodobně) zadarmo.

Na takovou situaci mámě zde podporu NuVotifier pluginu. Ten slouží ktomu aby jste hráče nějakým způsobem odměnili za jeho hlas pro Vás. Stručně řečeno po úspěšném zahlasovaní automaticky server list odešle info serveru o tom kdo(IP a nick), kdy a kde hlasoval.

S takovou informací v ruce už není problem vygenerovat nějakou tu ingame "sladkost" za odměnu. Stačí u Nás vyplnit NuVotifier port a vygenerovaný token pluginem (lze nalézt v config.yml). Samotny plugin najdete přímo na Spigotu a to ZDE.

Aby hlas pro využití NuVotifier pluginu byl platný, musí hráč vyplnit kolonku Jméno na stránce s hlasování. Pro předvyplnění použijte odkaz s proměnnou USER, kde bude uveden nick hráče.
Syntaxe: www.czech-craft.eu/vote?id=XX&user=Karel, kde XX je ID Vašeho serveru a Karel je nick hráče.


Přechod z Votifieru na NuVotifier?

NuVotifier slouží jako náhrada za méně zabezpečený a nestabilní Votifier. Umí pracovat s protokolem V1 (Votifier) i V2 (NuVotifier) zároveň.

Instalace je jednoduchá - stačí smazat starý Votifier, nahrát NuVotifier - ten si sám načte staré nastavení a převede jej. Důležité je zkontrolovat si, zda port NuVotifieru je přístupný. Poté už jen zde ve Správci serverů nastavíte IP adresu, Port a Token, který nalezente ve složce plugins/Votifier/config.yml jako default token.

Kompletní návod pro NuVotifier v AJ je ZDE.

reklamní plocha